БЕПС – учесници

Ален Капон (Француска)

Књижевни преводилац са српскохрватског, енглеског и руског на француски, аутор, велики промотер српске књижевности у Француској. Аутор је књиге Светла Светлане Велмар-Јанковић. Члан је Удружења књижевних преводилаца Француске, редактор и преводилац француског сајта за српску књижевност: сербица.фр. Добитник Повеље Удружења књижевних преводилаца Србије 2002.

Бригите Доберт (Немачка)

Рођена у Офенбаху на Мајни, живи у Берлину. Студирала филозофију, немачки и афричке језике, посдипломске студије завршила у Загребу и Београду. Неколико година радила као уредник, а од 1996. године је самостални аутор, лектор и преводилац. Превела на немачки већину дела Мљенка Јерговића,доста краћих дела и књиге следећих аутора: Боре Ћосића, Рујана Јегера, Џервада Карахасана, Сафета Обхођаша, Јурице Павичића, Владимира Пиштала, Романа Симића и Драгана Великића.

Русанка Љапова (Бугарска)

Превођењем почела да се бави још на студијама српскохрватског језика и књижевности на Филолошком факулету у Софији. Радила као лектор на два универзитета и као професор српског језика на Војној академији. Члан је Савеза бугарских преводилаца и Клуба позоришних преводилаца.

Календар догађаја