Расписан Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања уметнику односно стручњаку у култури за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина

Расписан Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања уметнику односно стручњаку у култури за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина
02/12/2023

Удружење књижевних преводилаца Србије, репрезентативно удружење у култури, обавештава књижевне преводиоце, чланове УКПС, као и оне који нису чланови УКПС, да је 27. 11. 2023. расписан конкурс Министарства културе за доделу признања за врхунски допринос националној култури Србије, односно култури националних мањина. Вест о расписивању конкурса објављена је у свим релевантним штампаним и електронским медијима. Текст конкурса објављен је на интернет страници Министарства културе и у Вечерњим новостима. Конкурс траје до 26. децембра 2023. године.

Књижевни преводилац који подноси пријаву за доделу Признања мора да буде „држављанин Републике Србије, да је остварио право на пензију, да је допринео развоју културних вредности у Републици Србији, односно њеној међународној афирмацији, да је добитник најзначајнијих награда и признања сходно листи коју утврђују репрезентативна удружења, свако за своје подручје културе, да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе за коју се додељује Признање, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне установе“.

Пријаве се могу доставити Удружењу књижевних преводилаца до 18. децембра 2023. године у електронском облику на адресу ukps@ukps.rs , или физички уторком и средом од 12.00 до 14.00, Секретаријату УКПС.

Пријава треба да садржи кратку биографију кандидата, образложену оцену вредности доприноса у области културе (коју уметник треба да добије од установе културе, образовне, научне установе, уметничког или струковног удружења – али не од Удружења књижевних преводилаца Србије) и списак награда и признања (треба приложити фотокопије награда или признања или потврде о њиховом добијању).

Између 18. и 26. децембра Управни одбори двају удружења која имају статус репрезентативног удружења за подручје књижевног преводилаштва – УКПС-а и ПЕН центра – размотриће приспеле пријаве и усвојиће образложени предлог за доделу Признања, који ће бити достављен Министарству. За свако подручје културе репрезентативна удружења могу да у току једне године предложе највише три уметника, односно стручњака у култури.

У тексту Конкурса стоји да ће се „благовременим сматрати искључиво предлози поднети у наведеном року“, као и да ће „неблаговремене и недопуштене пријаве бити одбачене“.

Текст Конкурса налази се на линку https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/65644901729d9

У прилогу достављамо Критеријуме за доделу Признања, које је УКПС пре четири године донео на позив Министарства културе и информисања и званично доставио Министарству. 

Календар догађаја