Пријем у чланство

Члан Удружења може да постане сваки преводилац (држављанин Србије) који има објављен бар један успешан превод књижевног дела или дела из хуманистичких (друштвених) наука, чији обим не сме бити мањи од 20 ауторских табака (320 страница), или 2000 стихова.

Кандидат је дужан да уз молбу, кратку биографију, библиографију и преводе, приложи најмање један текст изворника. О пријему у Удружење одлучује Управни одбор на предлог рецензента за пријем. (Преводилац који је добио једну од награда Удружења, или Похвалу УКПС за превод, аутоматски стиче право да постане члан Удружења. Похвалу УКПС за превод добијају преводиоци чији су се преводи нашли у најужем избору за било коју награду Удружења.)

Календар догађаја