Позив за седницу скупштине ООРП за 27. 06. 2024.

26/06/2024

Поштовани чланови Скупштине ООРП, 

на основу одлуке Управног одбора ООРП донетој на седници УО 25. јуна 2024, године, заказује се седница Скупштине ООРП заказује се за четвртак, 27. 06. 2024. у 19 часова у  улици Француска 7 у Београду у малој сали на спрату.

Предложени дневни ред је следећи:

1. Предлог за усвајање извештаја о раду Управног одбора ООРП

2. Предлог за усвајање годишњег извештаја о пословању за 2023.

3. Предлог за усвајање извештаја о улагању у културу у 2023.

4. Предлог за усвајање финансијског плана за 2024.

5. Предлог за усвајање финансијског извештаја за 2023.

6. Предлог за усвајање ревизорског извештаја за 2023.

7. Предлог за усвајање одлуке о расподели прихода ООРП

8. Предлог за усвајање годишњег обрачуна накнада за 2023.

9. Предлог за избор ревизора за 2024.

10. Предлог за усвајање извештаја о раду Надзорног одбора ООРП

11. Предлог одлуке скупштине којом се дозвољава да трошкови ООРП износе 40% од укупно наплаћеног прихода – (члан 184 став 3 ЗАСП и члан 47 став 1 Статута ООРП) – образлагање одлуке – испостављене а неплаћене фактуре од стране корисника

12. Разно (Исплаћене тантјеме за 2021. и 2022, Нова Тарифа за послугу – Решење Завода и објављена у Службеном гласнику РС, број 50, поступање у сарадњи са тржишном инспекцијом поводом наплате посебне накнаде – фотокопирнице, исправка техничке грешке у Новој Тарифи објављеној у СГ)

Следеће материјале за седницу можете наћи  на сајту ООРП:

· Извештај независног ревизора за 2023.

· Годишњи извештај о пословању за 2023.

· Годишњи обрачун накнада за 2023.

· Финансијски план за 2024.

· Извештај о раду надзорног одбора ООРП за 2023.

· Извештај о раду управног одбора ООРП за 2023.

· Посебан извештај о средствима издвојеним за културне намене и унапређење ПИО статуса за 2023.

· Записници са седнице Управног и надзорно одбора ООРП

· Нова Тарифа за послугу – објављена у Службеном гласнику РС, број 50 од 07.06.2024.

Рокови за заказивање Управног одбора и Скупштине ООРП били су кратки, јер су зависили од извештаја ревизорске куће, која је свој посао завршила у петак 21. јуна увече, а законска обавеза ООРП јесте да се и УО и Скупштина одрже пре 1. јула.

Биће ми задовољство да се чланови ООРП сутра окупе на Скупштини.

Срдачан поздрав,

Милан Трпковић,

Председник Скупштине ООРП

Календар догађаја