О часопису

Часопис Мостови посвећен је светској књижевности у преводу на српски језик и проблемима преводилачке теорије, историје и праксе.

Часопис настоји да промишљеним и циљаним избором прозних, есејистичких, поетских и драмских текстова из светске књижевности развија опипљив и продуктиван дијалог са својим временом и да на тај начин утиче на књижевну и интелектуалну климу средине којој припада.

Мостови негују високе преводилачке стандарде и траже решења за компликована стручна и сталешка питања преводилачке професије.

Мостове уредјује редакција коју чине Душко Паунковић (главни уредник), Милош Константиновић, Марко Чудић и Зорислав Паунковић

Издавач Мостова је Удружење књижевних преводилаца Србије.

Мостови су основани 1970. године као часопис Удружења књижевних преводилаца Србије. Први уредник био је др Слободан А. Јовановић. Прву, репрезентативну редакцију чинили су: Никола Бертолино, Светозар Бркић, др Милош Ђорђевић, Бранимир Живојиновић, Јован Јанићијевић, др Ранка Куић, Мира Лалић, Иванка Марковић, Олга Московљевић, Роксанда Његуш, Слободан Петковић, Марија Стојиљковић, Вера Стојић, Иван Чоловић и Милена Шафарик. Прва штампарија Мостова била је “Радиша Тимотић” у Јакшићевој улици бр. 9 у Београду.

Календар догађаја