Чланарина

Број рачуна УКПС за уплату чланарине је

205-0000000231709-63 NLB-Komercijalna banka

Прималац је УКПС, Француска 7, 11000 Београд

Шифра плаћања је 289 за електронско плаћање,

У поље број модела је у неким банкама, за електронско плаћање, потребно унети број 99, а у неким је потребно оставити то поље празно

Позива на број нема

Чланарина износи 1500 динара.

Календар догађаја