Ален Капон (Француска)

Ален Капон (Француска)
29/11/2022

Књижевни преводилац са српскохрватског, енглеског и руског на француски, аутор, велики промотер српске књижевности у Француској. Аутор је књиге Светла Светлане Велмар-Јанковић. Члан је Удружења књижевних преводилаца Француске, редактор и преводилац француског сајта за српску књижевност: сербица.фр. Добитник Повеље Удружења књижевних преводилаца Србије 2002.