ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ УКПС

10/06/2023

РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА

УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ

одржаће се у суботу, 17. јуна 2023. године, у 11.00 часова у сали УКПС у Француској 7

у Београду

Д н е в н и   р е д :

1. Избор Радног председништва

2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине

3. Извештај о раду и расправа о извештајима

4. Расправа о предлогу Нацрта измена и допуна Статута УКПС

5. Расправа о новом пословнику о раду Скупштине

6. Р а з н о

Календар догађаја