Организација за репрографска права

Организација за репрографска права
30/09/2023

ИСПЛАТА ТАНТИЈЕМА ЗА РЕПРОГРАФСКА ПРАВА У 2021. И 2022. ГОДИНИ

Организација за репрографска права исплаћиваће ове године тантијеме за 2021. и 2022. годину. Упутство и услови за исплату, као и приступница за Организацију за репрографска права могу се скинути са званичне интернет странице УКПС www.ukps.rs

Књижевни преводиоци који су већ потписали приступницу и уговор не морају то да чине овом приликом. Они који желе да потпишу уговор са ОРП треба да скенирају потписан уговор и пошаљу га на адресу sekretarijat@ukps.rs

Сви књижевни преводиоци који желе да им ОРП исплати тантијеме (и они који су раније потписали уговор и они који га потписују овом приликом) треба да пошаљу потписан и скениран Формулар (који се налази на сајту УКПС) на адресу sekretarijat@ukps.rs

Документи (уговор за преводиоце који приступају ОРП-у и Формулар за све који желе да им буду исплаћене татнијеме) треба да буду скенирани у формату ПДФ на правом скенеру, и то сваки документ посебно. Документи сликани мобилним телефоном у формату ЈПГ не могу бити прихваћени.

Документи треба да буду сачувани под називом који садржи име преводиоца, годину и врсту документа, на латиници, по следећим обрасцима: Petar Petrovic, 2023. Ugovor и Petar Petrovic, 2023 Formular.

Напомињемо да право на исплату тантијема имају сви преводиоци, и стручни и научни и књижевни, независно од тога да ли су чланови УКПС или УНСПС.

Формулар за исплату тантијема за 2021. и 2022. годину треба послати до 10. октобра.

Ова информација биће објављена на званичној интернет страници УКПС и на фејсбук страници УКПС.

Календар догађаја