БАЗА ПОДАТАКА О СТРАНИМ ПРЕВОДИОЦИМА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

БАЗА ПОДАТАКА О СТРАНИМ ПРЕВОДИОЦИМА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
30/01/2024

Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури урадило је, уз подршку Деска Креативна Европа, базу података о страним преводиоцима српске књижевности. База се налази на званичној интернет страници УКПС-а, у рубрици Преводиоци.
У њу је унето 170 књижевних преводилаца који преводе српску књижевност на 26 језика. База има претраживач, који ради на српском и енглеском језику и даје могућност претраживања података по имену, по језику и по врсти књижевног текста. Претраживач исто тако нуди могућност претраживања по првом слову имена.
База је формирана, у највећој мери, на основу података које је Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури сакупљало током одржавања Београдских преводилачких сусрета – од 1975. године.
База има могућност проширења и ажурирања, и Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури очекује да ће се број преводилаца у њој вишеструко повећати у будућности – делом путем уношења података о новим гостима Београдских преводилачких сусрета, а делом и путем ширења информације о бази међу колегама гостију БЕПС-а које још нису учествовале у његовом раду: Удружење верује да ће се страни преводиоци који нису у бази јавити с предлогом да буду унети у њу.
База ће омогућити лакше повезивање страних и домаћих издавача који желе да објаве дела српске књижевности на страним језицима и преводилаца који се баве превођењем српске књижевности.
Формирање базе података о страним преводиоцима српске књижевности има велики значај за промовисање српске књижевности у иностранству.

Календар догађаја