Управна тела

УПРАВНИ ОДБОР
 • Душко Паунковић (председник)
 • Владимир Д. Јанковић (потпредседник)
 • Весна Стаменковић
 • Милош Константиновић
 • Ђорђе Томић
 • Мирјана Грбић
 • Неда Николић Бобић
 • Марко Чудић
 • Јелена Витезовић
 • Ђура Миочиновић
 • Ивана Томић
ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И БЕПС
 • Весна Стаменковић
 • Ксенија Влатковић
 • Милош Константиновић
 • Ивана Томић
 • Зорислав Паунковић
 • Ирина Вујичић
 • Тихана Хамовић
СТАТУСНА КОМИСИЈА
 • Владимир Д. Јанковић (председник)
 • Душко Паунковић
 • Ђорђе Томић
 • Ксенија Влатковић
 • Боривој Герзић
НАДЗОРНИ ОДБОР
 • Олга Кострешевић
 • Мирјана Грбић
 • Неда Николић Бобић
СУД ЧАСТИ
 • Мира Вуковић
 • Марија Ћорић
 • Љубица Росић
Лице за заштиту података о личности
 • Душко Паунковић – duskopaunkovic@gmail.com
Календар догађаја