Препоручена цена

Управни одбор УКПС је на седници одржаној 6. фебруара 2024. године донео одлуку о препорученој цени Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури за превод књижевног текста у 2024. години.

Препоручена цена Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури за превод прозног књижевног текста са страног на српски језик – 160 евра за табак, односно 10 евра за ауторску страницу. Ауторска страница има 1800 словних знакова с проредом.

Препоручена цена за превод поетског текста са страног језика на српски – 1,6 евра за стих.

Препоручена цена Удружења књижевних преводилаца Србије репрезентативног удружења у култури за превод прозног књижевног текста са српског на страни језик – 320 евра за табак, односно 20 евра за ауторску страницу. Ауторска страница има 1800 словних знакова с проредом.

Препоручена цена за превод поетског текста са српског језика на страни – 3,2 евра за стих.

Календар догађаја