О удружењу

Основала га је група угледних преводилаца, активних још пре Другог светског рата: др Милош Н. Ђурић, Живојин Симић, др Божидар Марковић, Вера Стојић, Боривоје Недић, Јелисавета Марковић, Петар Митропан, проф. Михаило Ђорђевић, проф. Рашко Димитријевић, Лука Семеновић.

Допринос књижевних преводилаца у повезивању језика и народа је немерљив. У земљи у којој се говори „мали“ језик, да би се изашло у свет и да би свет дошао код нас – улога књижевних преводилаца је изузетно значајна. Преводна књижевност постаје део националне културе јер се на добрим преводима учи како треба писати, а на домаћим оригиналним делима како треба преводити.

Данас Удружење књижевних преводилаца Србије има око 350 чланова, примљених на основу строгих и високих критеријума. Велика већина чланова има завршену одговарајућу језичку групу на Филолошком или Филозофском факултету, а многи имају титуле магистра или доктора наука и раде као универзитетски професори. Сматра се да скоро 90% квалитетно преведене књижевности на нашем језичком подручју издавачи не би могли да објаве без услуга књижевних преводилаца, чланова Удружења књижевних преводилаца Србије.

Календар догађаја