Чланарина

Број рачуна УКПС за уплату чланарине је

205-0000000231709-63 NLB-Komercijalna banka

Прималац је УКПС, Француска 7, 11000 Београд

Шифра плаћања је 289 за електронско плаћање,

Број модела је 99

Позива на број нема

Чланарина износи 1500 динара.